Кратък виц: Баба инструктира внука си за казармата

Момче отива в казармата. Преди да се сбогуват, баба му му дава съвет:
– И слушай, най-важното е, когато видиш офицер да го поздравиш. Разбра ли?
– Разбрах, бабо!
На следващия ден, момчето тъкмо е пристигнало в казармата. Вижда възрастен мъж с униформа и се приближава до него:
– Ти офицер ли си?
– Да.
– Много поздрави от баба ми!