Оригинален виц: Защо пържолата мирише на ракия?

– Келнер, донесете ми една пържола, моля!
Сервитьорът носи пържолата, а клиентът възкликва:
– Тази пържола мирише на гроздова ракия!
Келнерът се дръпва няколко крачки назад и пита:
– А сега, господине?