Оригинални вицове: Али Баба стига по пещерата през 21 век

Али Баба стига до пещерата и казва:

– Сезам, отвори се!

Отговаря механичен глас:

– Моля, въведете вашия ПИН-КОД.

***

Средновековен спам. 15-ти век. Стои принцът, чака писмо от любимата.

Три дни и три нощи – нищо. Накрая пристига пощенски гълъб на прозореца му.

Щастливият принц развълнувано отваря писмото, а там:

“Точа мечове. Изгодно.”