Оригинални вицове: Две жени спорят за бъдещия зет

Две жени отишли при цар Соломон, водейки със себе си един младеж.
– Този младеж обеща да се ожени за моята дъщеря! – казала едната.
– Не! Съгласи се да се ожени за моята дъщеря! – викнала другата.
Започнали да се карат, а цар Соломон помолил за тишина.
– Донесете ми най-големия меч! Трябва да го разделим на две. Всяка от вас ще получи половината!
– Звучи прилично! – казала първата жена.
Другата:
– О, господарю, моля, не проливай невинна кръв. Нека го вземат другата жена.
Мъдрият Соломон без да се забавил и миг:
– Младежът трябва да се ожени за дъщерята на първата жена!
– Но, господарю, тя искаше да го разцепипите на две – викнали от обкръжението на царя.
– Точно затова е ясно – казал мъдрият цар Соломон, – че това е истинската тъща.