Оригинални вицове: Мъж обяснява защо е закъснял на жена си

Един мъж се прибира посред нощ. Влиза вкъщи и се опитва да обясни на жена си, защо е закъснял:
– Жена,… аз…
Жената:
– Знам, знам, имали сте събрание, после си чакал трамвай, рейс и докато дойдат…. е закъснял си. Голяма работа!
На другия ден мъжът пак закъснява:
– Жена, аз…
Жената:
– Знам, знам имали сте банкет, не са работили телефоните и не си могъл да ми се обадиш, после рейс, трамвай… е закъснял си. Голяма работа!
На третия ден мъжът пак закъснява. Влиза, целият в червило, от джоба на сакото му висят бикини…
Жената:
– Скъпи, къде беше?
Мъжът:
– Ти си умна жена, ще измислиш нещо.