Оригинални вицове: Провеждал се конгрес на мъжете под чехъл

Провеждал се конгрес на мъжете под чехъл. Председателят започнал:
– Тежка е нашата орис, братя мои! Не стига, че в къщи перем, гладим, метем, мием прозорци… Ами има и нещо по-лошо! Нашите съпруги все по-често ни лишават от своите ласки. Нека се убедим в това нагледно! Я да станат тези, които правят с*кс само веднъж седмично!
Половината присъстващи се изправили с кисело изражение! Председателят кимнал:
– Моля, седнете! А сега да станат тези, които правят с*кс само веднъж месечно!
Надигнали се доста мъже с мрачни и покрусени лица!
Онзи махнал с ръка:
– Моля, седнете! А има ли такива, които правят с*кс само веднъж годишно!
Един пич се надигнал и се захилил до ушите!
Председателят казал:
– Приятелю, искрено Ви съчувствам! От 365 дни в годината – само един е отреден за с*кс! Само едно не разбирам… Защо при това положение сте толкова весел?
Пичът се захилил още по-широко и обяснил:
– Защото е днес!