Оригинални вицове: Танцуват Наташа Ростова и поручик Ржевски

Танцуват Наташа Ростова и поручик Ржевски. Поручикът започва трескаво да мачка гърба на Наташа.
– Поручик, какво търсите там?
– Гърдите Ви, Наташа.
– Гърдите ми са отпред, поручик.
– А-а, там вече търсих.