Оригинални вицове: Жената и любовницата на мъжа на курорт заедно

Един мъж си имал жена и любовница. Случило се така, че двете отишли на един и същи курорт. Мъжът им поръчал да му донесат снимки от мястото. Върнали се и съпругата му показва снимките. “Коя е тази жена?”, пита мъжът, сочейки гаджето си.
“А, тази ли? Такъв разврат не си срещал. Който не и поиска, само с него не преспа,” отвърнала съпругата. На другия ден, идентична ситуация с любовницата:
“Коя е тази?” пита той за жена си.
“А, това е най-моралния човек, който съм виждала,” казва любовницата. “Дойде с мъжа си, и като се затвориха в хотела, десет дни не излязоха.”